Om Arena for nettverk

Vi tilbyr sportslige reiser og aktiviteter med og uten startnummer, skreddersydde firma- og temareiser med aktiviteter og opplevelser. Vi er en aktør som skaper "moro med mening" og en verdifull reise. 

Vi legger stor vekt på at våre event og arrangementer skal:

  • Ledes av kompetente og profilerte medarbeidere
  • Skreddersys i forhold til kundens behov
  • Gi faglig og/eller sosialt utbytte
  • Gi deltakerne en gruppetilhørighet og en opplevelse av at de er en del av et felleskap
  • Gi deltakerne nye kontakter og impulser

Våre medarbeidere

Lars Christian Engen

Lars Christian Engen

Daglig leder/partner lars@nyehoyder.no +47 900 70 726

Bakgrunn

Lars Christian er også én av gründerne bak Nye Høyder AS. Lars Christian har ledet flere store leder- og prestasjonsutviklingsprosjekter innen eiendomsmegler-, bank- og varehandelbransjen. Han har arbeidet 20 år i Forsvaret og hatt flere lederstillinger der, bl.a. som personalsjef.
Lars Christian er utdannet cand. polit. fra NTNU, med hovedfag i idrettsvitenskap. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra BI og har befalsutdanning fra Befalskolen for infanteriet i Trøndelag.

Kompetanse

  • Organisasjons-, leder- og selgerutvikling
  • Coaching  og mentoring av ledere
  • Design av forbedringsprosesser og utvikling av prestasjonsmiljøer med målbare effekter på virksomhetens økonomiske resultater, arbeidsresultater og omdømme.
  • Gevinstrealisering
  • Trening og fysisk aktivitet
Christer Basma

Christer Basma

Prosjektmedarbeider - Arena for nettverk christer.basma@fotball.no +47 92 84 84 84

Bakgrunn

Christer jobber til daglig som trener- / klubbutvikler i Trøndelag Fotballkrets. Etter at han sluttet som profesjonell fotballspiller etter 10 år i RBK, har han vært engasjert og jobbet for Nye Høyder på Marcialonga turer og sykkelturer til Frankrike.  Han har også vært involvert i ulike prosjekter gjennom eget firma.

Kompetanse

Christer har grunnfag i idrett fra Høgskolen i Hedmark, samt Bedriftsøkonom og Høyskolekandidat ved BI-Handelshøyskolen. Han har i tillegg UEFA trenerlisens A og B, og Sports Management utdannelse gjennom UEFA. 

Bakgrunn

Kompetanse