Om Nye Høyder

Nye Høyder er organisert i forhold til sine to virksomhetsområder:


Nye Høyder ble etablert i 2005 med hovedfokus på organisasjon- og lederutviklingsprogram. Fra starten av har vårt fokus alltid vært varige adferdsendringer i de prosesser vi har gjennomført for våre kunder. Fokus har vært på å forsterke og finne den gode vanen som har skapt resultater og en kultur for kontinuerlig forbedring hos våre kunder. 

Våre kunder utfordret oss til å skape en arena for fysisk utfoldelse og teamutvikling. I denne sammenheng ble Arena for Nettverk skapt. Frem til nå har Arena for Nettverk fått flere faste destinasjoner som både bedrifter og private stadig benytter og kommer tilbake til. 

I 2017 har vi forsterket vår faglige plattform innenfor organisasjon- og lederutvikling slik at våre kunder skal være trygge på at vi til en hver tid er oppdatert på at den kunnskap og kompetanse som vi tilbyr skaper de resultater våre kunder forventer. 

Våre verdier kan sammenfattes i 3 bokstaver - ARN:

Ansvarlig

  • Konfidensialitet

  • Holder det vi lover

Respekt

  • Virksomheters ulikhet

  • Menneskers ulikheter og rolle

  • Alle har verdi

Nysgjerrig

  • Spørrende

  • Initiativ

  • Interessert

 

Verdiene kan i overført betydning tolkes som «arnestedet» - der hvor alt starter..

 

 

Kontorer:

  • Trondheim: Falkenborgveien 9, Sirkus Shopping,  7044 Trondheim