Hvorfor er det så vanskelig å endre atferd/vaner ?

Som en erkjennelse av at det å endre adferd og vaner er noe av det vanskeligste vi som mennesker kan gjøre, så har vi sammen med gode kolleger etablert Marshmallow Group - et fagnettverk med fokus på atferd og hvordan denne påvirker våre handlinger, både privat og i jobbsammenheng.

De fleste av oss har i jobbsammenheng opplevde at å kjøre endringsprosesser har vært vanskelig, tung - og ikke minst - hva fikk vi uta av de om vi ser tilbake på prosessene ?

Som en konsekvens av dette etablerte vi Marshmallow, for bedre innsyn i problemstillingen og ikke minst med basis i forskning og dokumentert kunnskap om atferdsvitenskap.

En av våre ambisjoner - har vært å skape et miljø og et fokus på dette i Norge, da vi både vet og har erfart at med fokus på hva som skaper endring og hvorfor, så avholdte vi for første gang "Atferdskonferansen 2018" - den 2.mai på Grand Hotel i Oslo.

Følg linken så vil du få mer innsikt i hvordan en av verdens ledende foredragsholdere på temaet Atferdsvitenskap - beskriver og forklarer hvordan man skal gjennomføre endringsprosesser - hvor endring av atferd er avgjørende for å nå det resultatet man ønsker.

http://www.training.no/blogg/atferdskonferansen-2018-det-er-en-atferdsrevolusjon-paa-gang

Traning er en av våre kolleger i Marshmallow-nettverket, som hadde ansvar for å samle trådene og lage en oppsummering fra konferansen.

 

Men - vil du høre mer om metodikk og arbeidsmodeller for å få effekt av dine endringsprosesser - eller forbedre lønnsomheten i din bedrift, eller øke motivasjonen i din avdeling/team - ta kontakt med oss i Nye Høyder for en uforpliktende samtale.