Hva vi tilbyr

Prosess og konsulenttjenester - "F.E.I.L"

 

 • undefinedVi har verktøyene som sikrer "riktig" start på en endringsprosess.
   
 • Vi kartlegger og måler gode arbeidsvaner (beste praksis) i din virksomhet, basert på fakta og viten om hva de beste lederne eller selgerne i din virksomhet gjør.
   
 • Vi tilbyr etablerer systemer for å dele gode arbeidsvaner (beste praksis) på tvers av avdelingene i din virksomhet.
   
 • Vi bidrar med å definere tydelige lederroller slik at ledere i større grad kan være trenere og coacher for sine medarbeidere (f.eks. regionsjef-, distriktsjef-, salgssjef- eller avdelingslederrollen).
   
 • Vi planlegger og gjennomfører treningssamlinger i tett samarbeid med lederne i din virksomhet.
   
 • Vi følger opp og coacher de lokale lederne mellom samlingene med jevne mellomrom.

Verktøy - nettbasert styringssystem for ledere og andre nøkkelpersoner..

 1. Nettbasert trenings- og oppfølgingsverktøy som gir den ansatte og lederen:

 • fokus på de viktigste aktivitetene for varig endring i en prosess
 • evaluering av egen innsats
 • mål for videre arbeid
 • støtte fra nærmeste leder om ønskelig

2. Fakta- og nettbasert tilbakemelding:

 • kundeundersøkelser
 • beste praksis oppfølging
 • lederevaluering
 • teamevaluering
 • intern- og medarbeiderundersøkelser 

Lederutvikling - måling og utvikling av egen lederstil

 • kartlegging av lederstil (lederundersøkelse) - ut fra forskning på hva som kjennetegner de mest effektive lederne
 • utvikling av egen lederstil - ut fra egne styrker og ut fra retninger som lederen kan jobbe mot for å bli en mer effektiv leder

Vi tilbyr også behovsdrevet kompetanseutvikling og som en konsekvens av målsetningen om varige forbedringer

 • coaching og mentoring av ledere eller lederteam
 • lederseminar om effektive lederstiler
 • kurs i motivasjon,  prestasjon & trivsel
 • coaching trening (introduksjon i praktiske coachingmetoder og coachende væremåte)
 • foredrag knyttet til varig prestasjonsforbedring, kulturendring og mersalg
 • teambyggende aktiviteter, f.eks. aktivitetsdag med fokus på å skape en unik fellesopplevelse