Hvordan vi jobber

undefinedVår arbeidsmetodikk bidrar til å redusere forskjell i prestasjoner mellom de beste og de nest beste i de virksomhetene vi arbeider med.

Strategien for å realisere potensialet i din virksomhet, er å etablere en målbar og trenbar prestasjonskultur gjennom systematisk trening på leder- og selgerrollen knyttet til avgjørende og spesifikke områder.

Fra kurs til systematisk trening: Prestasjonkultur = treningskultur. Vi utvikler en prestasjonskultur gjennom og ”sette trening i system”:

Fundamentet for treningen er erfaringslæring:

 • “Læreboka” er beste praksis (prestasjoner):
 • Vi har fokus på de mest lønnsomme arbeidsoppgavene og de gode vanene i virksomhetensom årsak til gode resultater (beste praksis).
 • “Lærerne” er rollemodeller og kolleger i samme situasjon
 • “Treningsarenaen” er arbeidshverdagen

Gjennom av et godt utprøvd nettbasert verktøy holdes et sterkt trykk på hvordan man kommer seg fra plan og ord, til handling og gjennomføring. 

Vårt leder- og prestasjonsutviklingsprogram fremmer læringsprosesser for både:

 • Enkeltpersoner
 • Team
 • Grupper
 • Avdelinger
 • Virksomheter

Underveis i leder- og prestasjonsutviklingsprosjektene bruker vi:

 • Foredrag
 • Dybdeintervju av de beste
 • Intervju av de som har utviklet seg mest
 • Observasjon
 • Erfaringsutveksling i grupper / gruppeoppgaver
 • Individuell refleksjon
 • Coaching og oppfølging
 • Fakta og resultatgjennomgang

Oppdragsgiver:

 • Eier problemet/utfordringen
 • Er aktiv deltaker i diagnostisering og løsning
 • Avgjør i samråd med oss hva som endelig skal iverksettes av tiltak

Vi:

 • Er gode på prosesser, ikke eksperter på oppdragsgivers spesifikke utfordringer
 • Ser nærmere på måten tingene gjøres på hos kundene (prestasjonene), 
  som et grunnlag for å skape bedre resultater
 • Utvikler lederen til å bli en god coach / ”spillende trener” / ”hjelper” for sine medarbeidere