Hvorfor velge oss

 • Bedre kundelojalitet, motiverte medarbeidere og større bunnlinje. Har du råd til å la vær?
  Vi bygger omdømme og bidrar til å ta ut store resultateffekter med de ressurser og den organisasjon som finnes i din virksomhet. Ofte er det millionbeløp å hente ved å realisere dette potensialet.
   
 • Hvor ligger det største forbedringspotensialet i din virksomhet?
  Vi har erfart til dels dramatiske forskjeller mellom de beste lederne eller enhetene og resten av virksomheten på viktige områder. Utgangspunkt for alt vårt arbeid er å redusere disse forskjellene, med et klart definert resultatmål ved prosjektstart.
   
 • Vi tar tak i virksomhetens praktiske utfordringer og setter de gode vanene i system.    
  Slik blir det mindre prestasjonsvariasjoner mellom de beste og resten og dermed mer stabile og høyere prestasjoner i hele din virksomhet.      
   
 • Vi bidrar til at ledere og selgere hjelper og pusher hverandre 
  til å tøye egne grense
  r, slik at de får en offensiv holdning til å lede seg selv og andre 
  i forhold til konkrete og attraktive forretningsmessige utfordringer i sin virksomhet.
   
 • Resultatene kommer!
  Vi kan vise til markante resultatforbedringer for alle våre oppdragsgivere fra ulike virksomheter.
  Gjennom flere år som operative ledere og som engasjerte prosjektledere i prosesser hos våre kunder, 
  har vi utviklet en unik kompetanse, konsepter og styringssystemer. 

Faglig basisundefined

 • Vår grunnfilosofi er at resultater er en konsekvens av prestasjoner. Den viktigste forutsetning for å prestere stabilt og stadig litt bedre er at ledere og medarbeidere tar ansvar for egne prestasjoner, egen utvikling og læring.  Å trene riktig og mye er en forutsetning for å bli god.

 •  Vår lederfilosofi går derfor ut på at det ikke fins unnskyldninger for ikke å ta ansvar for egne prestasjoner, utvikling og resultater (ledelse).
   
 • Lederens viktigste rolle er derfor å skape forutsetninger for at medarbeiderne skal lære å ta ansvar for egne prestasjoner og lede seg selv, ved å bidra med bevisstgjøring og gi konkrete tilbakemeldinger.
   
 • Belønningen er at lederne blir en større ressurs for sine medarbeidere og 
  at det utløses et positivt stress og kampvilje, en angrepskultur, i virksomheten.
   
 • Vi vet at en tydelig lederrolle frigir energi hos ledere og at medarbeidere har 
  et stort (ofte ubenyttet) potensial for tilpasning, læring og utvikling.