Mål og resultat

Vårt mål er å ta ut potensialet i din virksomhet: 

Vi reduserer forskjellen mellom de beste og resten,  med et definert resultatmål innen én til to strategiske områder.

Resultateffekter:undefined

Våre kunder kan da ta ut definerte, målbare potensialer på kritiske drivere (KPI'er) som er avgjørende for lønnsomheten.   Eksempler på kritiske områder som våre kunder har valgt å sette fokus på er:

 • Kunde- eller brukerlojalitet
 • Salgsvekst (nysalg, mersalg etc.)
 • Kvalitet i salgssamtalen
 • Selgereffektivitet
 • Uproduktiv arbeidstid
 • Lønnsstyring
 • Kampanjeeffektivitet
 • Strategiimplementering
 • Kostnadsstyring og lønnsomhet i prosjekt
 • Ledelse og medarbeiderlojalitet
 • Resultatgrad