De 3 Stuer – kantinedrift i kontinuerlig og lønnsom forbedring

De 3 Stuer De 3 Stuer jobbet målrettet og oppnådde gode resultater også før samarbeidet med Nye Høyder AS. Ledelsen så likevel behovet for enda tettere oppfølging og coaching av kantinelederne - og ønsket hjelp til å sette dette i et effektivt system. Driftsdirektør Trine Holmen-Løkken i De 3 Stuer.

Ved en tilfeldighet kom daglig leder Geir Støen i kontakt med Nye Høyder og ble nysgjerrig på konseptet for prestasjonsutvikling. Dette førte til et samarbeid fra januar 2011.

«VI HADDE IKKE KLART Å NÅ DE MÅLENE VI HAR OPPNÅDD UTEN SAMARBEIDET MED NYE HØYDER», sier Geir Støen.

Sette mål og følge opp

Driftsdirektør Trine Holmen-Løkken i De 3 Stuer (bildet) har hatt tett kontakt med Nye Høyder og kjenner godt til hvordan den nye metodikken har endret hverdagen. Grunnprinsippene for å oppnå suksess basert på forbedrede ferdigheter er velkjent fra idretten; sette seg mål, trene for å oppnå dem, undersøke hvordan man ligger an underveis. Det er ikke mange som greier å overføre slik prestasjonsutvikling til
næringslivet. Nye Høyders metodikk har vist seg å fungere utmerket for næringslivet.

– De fleste inspireres av å lykkes. Derfor fokuserer vi også på hva den enkelte trenger å trene på for å bli bedre, sier Ole-Petter Henriksen i Nye Høyder.

Fungerer i praksis

I løpet av samarbeidsperioden har De 3 stuer gjennomført en svært vellykket fusjon, slik at de nå har 20 flere kantiner enn ved prosjektstart.

«TIL TROSS FOR EN MYE STØRRE ORGANISASJON SIER VÅRE KANTINELEDERE AT DE FÅR TETTERE OG BEDRE OPPFØLGING NÅ ENN TIDLIGERE», sier Trine Holmen-Løkken.

Treningssamlinger og oppfølging

De 3 Stuer har alltid vært flinke til å sette seg mål. Den største forskjellen nå er at de kontinuerlig jobber med å nå målene – det har blitt en del av den daglige virksomheten. Målene tas ikke bare fram ved sjeldne anledninger.

–Jeg er ikke i tvil; når du setter deg tydelige mål og hele tiden jobber med å nå dem, da øker sannsynligheten for å oppnå målene betydelig, understreker Støen.

«FORDI VI STADIG FORBEDRER OSS, KAN VI OGSÅ STADIG SETTE NYE OG HØYERE MÅL», fortsetter Støen.

Individuelle mål

På treningssamlingene settes felles mål. Forventningene til hver enkelt blir tydelig, og det settes opp en treningsplan på det som skal forbedres.

–Nye Høyder leder samlingene på en måte som gir åpenhet og tillit hos alle som deltar. Vi er blitt flinke til å gi hverandre direkte tilbakemeldinger, slik at hver enkelt kan trene på de tingene de kan forbedre, sier Holmen-Løkken.

Det at treningsmålene er individuelle, er en stor styrke, ifølge Holmen-Løkken. Hun mener at motivasjonen til å trene er større når du vet at du kan få fremgang på området. Hvis alle skal øve på det samme, vil det raskt bli irrelevant for noen.

–Samtidig har vi blitt mye flinkere til å benytte hverandres sterke sider. I stedet for å streve med noe selv, er terskelen lav for å trekke inn andre som har bedre kompetanse.

«Å SPILLE PÅ HVERANDRES STYRKER ER BLITT MYE MER VANLIG», sier Trine Holmen-Løkken.

Hver uke rapporteres tiltak og resultater fra alle kantinene. Dermed blir hver kantineleder sett og får tilbakemelding på hvordan det går. Det er driftsledernes oppgave å gi tilbakemeldinger og spre informasjon om tiltak som har vist god effekt.

Sprer beste praksis

Da en kantine begynte å sette opp informasjon rett etter lunsjservering om neste dags «dagens rett», så gikk omsetningen opp. Informasjon om dette ble rapportert og spredt til de andre kantinene, slik at flere kunne oppnå den samme effekten.

Utvidet samarbeid

–Da vi startet var vi en mindre organisasjon, og vi så resultater raskt, sier Holmen-Løkken.

Etter en fusjon i 2013 ble organisasjonen mye større. Med nå 45 kantineledere og fire nye driftsledere ble metodikken innført i hele den nye organisasjonen.

–De effektene vi hadde sett i Trondheim, viste seg også raskt i Oslo. Det understreker at effekten ikke har kommet av tilfeldigheter, sier hun videre.

Resultater

Det er ikke så lett å tallfeste resultatene av metodikken for de økonomiske resultatene påvirkes av en rekke faktorer, forklarer Støen.

«VI ER IKKE I TVIL OM AT SAMARBEIDET MED NYE HØYDER ER LØNNSOMT», sier Støen.

–Én av grunnene til at vi likevel kan være trygge på at samarbeidet er lønnsomt, er den tette oppfølgingen. Vi følger utviklingen av ukesomsetning svært nøye og ser effekten av de små tiltakene for hver enkelt person og hvert enkelt sted, understreker Støen. Uten denne oppfølgingen, hadde nok effekten avtatt nokså raskt, sier han.

Omsetningen kommer fra tre områder; daglig kantineomsetning, møtemat og intern catering ved arrangementer.

Dersom mange ansatte er på reise, eller det oppstår endringer, kan den ordinære aktiviteten i kantina reduseres. En del av tiltakene går ut på å forsterke innsatsen på de andre områdene om ett område får utfordringer. Kantinelederne går raskt inn og ser på om det er noe de kan gjøre for å kompensere bortfall av omsetning.

–Når vi får på plass en bedre måling av type omsetning, vil vi antagelig se de tallmessige effektene av tiltakene enda bedre, forklarer Støen.

Ledelse i fokus

Foreløpig siste del av samarbeidet er ledertrening, hvor toppledelse og mellomledere er med.

–Coaching er i ferd med å bli en utbredt ferdighet i organisasjonen. Også her har vi noen dyktige som går foran og som gir inspirasjon og utfordring til de andre, dermed oppnår vi stadig forbedringer, avslutter daglig leder i De 3 Stuer, Geir Støen.

 

undefinedDe 3 Stuer driver i dag 50 personalkantiner i Oslo og Trondheim. De legger vekt på fagutdannelse, ekte råvarer og hjemmelaget mat.

Prosjektleder fra Nye Høyder: 
Ole-Petter Henriksen Mobil: +47 93 00 63 28 E-post: ole-petter@nyehoyder.no