Intervju med virksomhetsleder Lone Hansen, Råde kommune – Virksomhet Sykehjem og Omsorgsboliger

Råde kommune – Jeg har blitt mer bevisst på hva jeg skal bruke energi på og hva jeg ikke skal bruke energi på. Jeg har satt i verk personlige tiltak på å opprettholde egen balanse og energi. Virksomhetsleder Lone Hansen, Råde kommune

Hva der din viktigste læring du har hatt av den individuelle coaching og mentoring som du har fått fra Nye Høyder?

- Jeg har blitt klar over egne verdier og mål. Noe som gjør at jeg kan gjøre prioriteringer og handle i samsvar med dette.

Hva er du mest fornøyd med i utviklingsprosessen totalt sett?

- Jeg er mest fornøyd med å få kartlagt egne ressurser og hvilke områder jeg skal drive utvikling på.

Hvilke konkrete resultater kan du vise til som følge av coachingen?

- Jeg har blitt mer bevisst på hva jeg skal bruke energi på og hva jeg ikke skal bruke energi på. Jeg har satt i verk personlige tiltak på å opprettholde egen balanse og energi. Jeg opplever også mer positiv energi og arbeidsglede.

Hvordan følger du opp fokusområdene underveis?

- Jeg får tilsendt skriftlig plan som blir utarbeidet under coachingen,samt oppfølging med samtaler på hva som er gjort og tilbakemeldinger på dette fra coach gjennom oppfølgingssamtaler. Skriftlig plan er avgjørende for å holde tiltakene oppe.

Hvordan har coachingen påvirket din arbeidshverdag som virksomhetsleder?

- Jeg opplever større trygghet i lederrollen, samt mer positiv energi, glede og motivasjon.

Hva er det viktigste du har lært siden du startet med coachingen? Har du fått noen aha-opplevelser underveis?

- Det viktigste jeg har lært er å sette fokus på det jeg ønsker skal skje.

Er det noe du vil endre på fremover i arbeids/prestasjonskulturen i virksomheten?

- Jeg vil øke fokus på arbeidsglede for alle ansatte i virksomheten. Samt klargjøre forventinger gjennom å utarbeide spilleregler og bevisstgjøre den enkeltes ansvar og mulighet til å påvirke sin arbeidshverdag på en positiv måte.

Hva vil det kreve av deg/dere?

- Det vil kreve arbeidsprosesser i grupper- aktiv jobbing med arbeidsmiljø og arbeid med holdningsendring.
undefined
Prosjektleder fra Nye Høyder: 
Ole-Petter Henriksen. Tlf.: 93 00 63 28. E-post: ole-petter@nyehoyder.no