St. Olavs Driftsservice skapte trivsel og økt samhold hos ansatte med svært ulike oppgaver

St. Olavs Driftsservice Overgangen fra offentlig forvaltning til tradisjonell forretningsdrift hadde slitt på organisasjonen. Resultatene fra en arbeidsmiljøundersøkelse i 2011 bekreftet at ansatte ønsket mer samhold og bedre kommunikasjon. Nå er både trivsel, samhold og økonomiske resultater bedre enn noen gang. Forretningssjef Gunnar Bækken i St. Olavs Driftsservice.

St. Olavs Driftsservice leverer «ikke-medisinske» tjenester til St. Olavs Hospital og andre sykehus i Helse Midt-Norge. Mange funksjoner møtes aldri gjennom sitt vanlige arbeid, og ansatte følte lite fellesskap med andre avdelingene.

«ARBEIDSMILJØET BLE NEGATIVT PÅVIRKET AV AT FUNKSJONENE IKKE KJENTE HVERANDRE OG VAR LITE STØTTENDE OVERFOR HVERANDRE», sier Gunnar Bækken (bildet).

Samarbeidet mellom St. Olavs Driftsservice og Nye Høyder startet med å finne fellestrekk og det som kunne binde organisasjonen sammen.

–Det var mye «dem mot oss» - tankegang, noe som skapte dårlig arbeidsmiljø og negativt omdømme for hele organisasjonen, forteller forretningssjef Gunnar Bækken.

Gjør noe sammen

I 2012 ble for første gang alle 870 ansatte samlet på ett brett. Dette ble starten på et systematisk arbeid med forbedringer. Ole–Petter Henriksen i Nye Høyder AS har vært tilrettelegger gjennom hele perioden.

«DET FØRSTE VI GJORDE VAR Å SE ETTER NOE VI KUNNE GJØRE SAMMEN», sier Gunnar Bækken.

Det er vanskelig å skape varig samhold uten å møtes. Derfor har Driftsservice fortsatt med årlige samlinger for alle ansatte.

–Det er en investering i et lønnsomt fellesskap. For oss har det vært riktig å jobbe med felles mål og tiltak på tvers i organisasjonen, nettopp fordi vi til daglig er så fragmenterte, sier Bækken.

Framsnakking

Det medisinske tilbudet er sykehusenes klare kjernevirksomhet, men all virksomhet ville ha stanset raskt uten støttetjenestene. Støtteavdelingenes viktige rolle hadde kommet i bakgrunnen, og mange ansatte følte seg oversett og lite verdsatt.

«VI BYGGER VÅRT EGET OMDØMME, SAMMEN», sier Gunnar Bækken.

–Vi ble enige om å begynne å framsnakke hverandre for å forbedre omdømmet til alle støtteavdelingene, sier Bækken.

I stedet for å klage over andre, tas det opp med dem det gjelder – og alle prøver å snakke godt om hverandre utad.

De negative forestillingene om andre avdelinger får rotfeste når man ikke vet hva de egentlig holder på med, og man ikke kjenner noen derfra. Å trekke fram de avdelingene som til vanlig ikke synes, har derfor vært et viktig tiltak.

–Å løfte de fram de minst synlige er viktig også framover, sier Bækken.

Tydelig kommunikasjon

–Vi har både ufaglærte og høyt utdannede innenfor mange ulike fagfelt, så for oss er de enkle tingene mest samlende. Når over 800 ansatte snakker positivt om kolleger, gjør det underverker for både omdømme og arbeidsmiljø, smiler Bækken

«DE TILTAKENE VI HAR SATT I VERK ER ENKLE, OG DE PASSER FOR ALLE», sier Gunnar Bækken.

For å rette på oppfatningen om en usynlig og fraværende ledelse, er Bækken og andre ledere blant annet bevisste på å delta på både faglige og sosiale aktiviteter i avdelingene.

Ansattes forslag til tiltak vises tydelig i avdelingenes handlingsplaner og følges tett opp.

Dramatisk forbedring

–Vi har målt en dramatisk bedring av fellesskapsfølelsen, og sykefraværet har gått ned, sier Bækken

«VI HAR MÅLT EN DRAMATISK BEDRING AV FELLESKAPSFØLELSEN, OG SYKEFRAVÆRET HAR GÅTT NED», sier Gunnar Bækken

Det generelle arbeidsmiljøet oppleves bedre. Bækken understreker at årsakene til dette er sammensatte, men er heller ikke tvil om at samarbeidet med Nye Høyder har vært avgjørende.

–Vi merker det dessuten på hele tonen i organisasjonen, så undersøkelsene gir oss i grunnen bare dokumentasjon på det vi merker i det daglige, sier Bækken.

Ansvarliggjøring

Ansatte skal tas på alvor. Dette kommer til syne ved at forslag fra ansatte kommer med i handlingsplaner og ved at budsjettansvar er delegert ned i organisasjonen. Seminarene med Nye Høyder involverer ledere på alle nivåer, og det jobbes mot felles mål.

«OPPRETTELSE AV KUNDESENTER OG MILJØSERTIFISERING ER EKSEMPLER PÅ FELLESTILTAK SOM HAR SAMLET ORGANISASJONEN», forteller Gunnar Bækken.

Viderefører samarbeidet

Bækken berømmer samarbeidet med Nye Høyder. Han mener de har bidratt meget positivt i prosessen ved å passe på at problemstillinger og tiltak blir konkrete.

«NYE HØYDERS FOLK ER JORDNÆRE, POSITIVE OG ENKLE Å HA MED Å GJØRE», sier Gunnar Bækken.

–Vi fortsetter samarbeidet med dem, for det er stadig nye utfordringer å ta tak i. Min erfaring er at ansatte ønsker å gjøre en god jobb, og de blomstrer når det blir lagt merke til, avslutter Gunnar Bækken.

 

St. Olavs Driftsservice leverer tjenester til St. Olavs Hospital og andre sykehus i Helse Midt-Norge. Tjenestene spenner fra tunge tekniske oppgaver, vedlikehold, regnskap, arbeidsmiljø til arkiv og mye annet.

Prosjektleder fra Nye Høyder: 
Ole-Petter Henriksen Mobil: +47 93 00 63 28 E-post: ole-petter@nyehoyder.no