Fokus på lederrollen og kastesvinn forbedret resultatet

Trondos – Effektene er økonomiske innsparinger, samt at våre ledere har fått økt forståelse og innsikt i lederrollen. Vi har også fått et mye større samspill og erfaringsutveksling mellom butikkene. Driftssjef Jan Erik Aune, Trondos

Coop Mega har siden høsten 2006 jobbet beintøft med utviklingen på kastesvinn.
Dette har ført til at TRONDOS klarte å stoppe en særdeles negativ utvikling.

Et tett samarbeid med Nye Høyder, og ledertrenings-programmet Maze ”SelfManager”, har vært de viktigste suksessfaktorene i dette.

- Effektene er økonomiske innsparinger, samt at våre ledere har fått økt forståelse og innsikt i lederrollen. Vi har også fått et mye større samspill og erfaringsutveksling mellom butikkene, sier driftssjef Jan Erik Aune (bildet).

Fokus på lederrollen – og kastesvinn

Programmet startet med å gjøre en medarbeiderundersøkelse. Ledelsen ønsket at alle ledere skulle få tilbakemeldinger fra sine ansatte på sentrale ledelsesfaktorer. Resultatene til den enkelte leder ble så analysert og bearbeidet. 

Samtidig var utviklingen av registrert kastesvinn urovekkende. Mega-butikkene økte kastesvinnet med 14 % fra 2006 til 2007. Dette utgjorde ca. 6 millioner kroner for alle fem butikkene i 2007. Trondos-ledelsen ønsket å stoppe denne særdeles negative utvikling og gjøre de som var dårligst i klassen like god som de beste.   

- Vi hadde for lite systematikk i deling av beste praksis og for lite åpenhet og bevissthet rundt tall, lederskap og rutiner. Vi innså at dersom Mega skal være vinneren i supermarkedssegmentet, må ledere være åpne for å lære av de som er best.

Vi bestemte oss for at gode rutiner måtte formidles mellom butikkene i større grad. Kastesvinn og lederrollen, ble lansert som de to hovedtreningsområdene for alle butikklederne i Mega. Lederne ble helt fra starten involvert i treningsområder og metodikk for å hente ut mest mulig av alle i organisasjonen:

- Vi har vektlagt dialogen og diskusjonene med butikksjefene i forankringen av treningsområdene. Dette har vært viktig og ført til at involveringen ble enklere og engasjementet mye sterkere enn det vi trodde på forhånd, sier HR-sjef i TRONDOS, Jan Aksel Knudsen.

Regelmessig oppfølging av lederne

Driftssjefens hovedrolle har vært å utfordre og coache butikksjefene. Således har prosjektet påvirket alle i forhold til hvordan de opptrer som ledere.

- Butikksjefene har nå en mer bevisst holdning til lederadferd, nettopp på bakgrunn av resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Dette har gitt utslag i bedre samspill og ledelse og har bidratt til at ansatte er blitt mer involvert i butikkdriften.

Via Maze Selfmanager, et brukervennlig og nettbasert system for å forbedre ledernes gjennomføringsdisiplin, følger driftssjefen ukentlig opp butikksjefens rolle og de mål/tiltak som butikksjefen setter for sin butikk. Han følger også opp at alle butikksjefer coacher sine ledere, slik at det hver uke settes opp konkrete mål/tiltak for den enkelte leder.

For å opprettholde de gode resultatene fremover er de veldig viktig å holde trykket oppe. Man skal gi seg selv kreditt for gode resultater, men når gode resultat er formidlet, starter en ny periode med mulighet for ytterlige forbedringer. 

Vi mener butikksjefene har enda mer å gå på med hensyn til lederrollen og det å være pådriver vis a vis ferskvareleder og assisterende butikksjef. Medarbeiderundersøkelser er derfor viktig å få kjørt med jevne mellomrom.

TRONDOS har videreført og utviklet samarbeidet med Nye Høyder og Maze også i 2010 og 2011. 

 

undefinedCoop Mega er en del av Trondos som er landets nest største samvirkelag med 37 butikker og 113 000 medlemmer og eiere. Butikkene er spredd i 6 kommuner: Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Klæbu. Selskapet hadde i 2010 et resultat før skatt på 272,4 millioner kroner.

Prosjektleder fra Nye Høyder: 
Konsulent Jo Sakariassen. Tlf.: 93 06 10 91. E-post: jo@funt.no