Om presentasjonsutvikling

Ingen prosesser er lik den andre - da det er ulike problemstillinger i en hver organisasjon. Vi har utarbeidet vår egen metodikk - F.E.I.L. - som sikrer fokus på de viktigste oppgavene ved start av en prosess.

Vi er partnere i Marshmallow Group, (www.marshmallow.no) et faglig nettverk bestående av et 10-tall konsulenter som har fokus på tematikken om "hvorfor gjør vi som vi gjør". Nyere forskning viser at varige endringer i adferd får du først når du skjønner hvordan hjernen fungerer, at den ikke ønsker endringer men er irrasjonell på en rasjonell måte og lat.

I samarbeid med prof. Ingunn Sandaker ved Oslo Metropolitan (Gamle Høgskolen i Oslo/Akershus) og gjennom et omfattende forskningsmateriale på de 2 styringssystemene hjernen benytter og hvordan skape en kontekst for varig endring - har vi skapt et unikt konsept for adferdsendring og gode prestasjoner.

Vårt mantra er:

"Vi skal være kjent som det ledende konsulentmiljøet i Norge innen anvendt adferdsøkonomi".

Våre medarbeidere

Ketil S. Jansen

Ketil S. Jansen

Seniorkonsulent ketil@nyehoyder.no +47 479 32 100

Bakgrunn

Ketil har over 25 års ledererfaring på ulike ledernivå, de siste 18 år som adm.direktør i ulike bransjer fra IT, bilbransjen samt luftfart. Han har gjennomført mange endrings- og forbedringsprosesser i de bedriftene han har vært engasjert i. Dette har vært fra evaluering og innføring av CRM-systemer til strategisk forretningsutvikling og implementering samt organisasjonsendringer og -utvikling for å skape bedre kundeopplevelser og økt lønnsomhet. Ketil har blant annet 10 års fartstid i Toyota-systemet med god innsikt i kulturplattformen «The Toyota Way» og tilhørende modeller for kontinuerlig forbedring. Ketil er sertifisert på analyseverktøyet OPQ 32 som benyttes av kjente rekrutteringsselskaper. Han har lang styreerfaring både som styreleder og –medlem.

Ketil er utdannet Bedriftsøkonom fra BI.

 

Kompetanse

 • Lang operativ kompetanse – målstyring og oppfølging, lagbygging
 • Utvikle «Visjon, Verdier, Mål, Strategi og Tiltaksplaner»
 • Strategiimplementering
 • Forretningsutvikling
 • Kulturbygging og organisasjonsutvikling
 • Salgsledelse og coaching
 • Prosjektledelse
 • Rekruttering
 • Styrearbeid
Lars Christian Engen

Lars Christian Engen

Daglig leder/partner lars@nyehoyder.no +47 900 70 726

Bakgrunn

Lars Christian er også én av gründerne bak Nye Høyder AS. Lars Christian har ledet flere store leder- og prestasjonsutviklingsprosjekter innen eiendomsmegler-, bank- og varehandelbransjen. Han har arbeidet 20 år i Forsvaret og hatt flere lederstillinger der, bl.a. som personalsjef.
Lars Christian er utdannet cand. polit. fra NTNU, med hovedfag i idrettsvitenskap. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra BI og har befalsutdanning fra Befalskolen for infanteriet i Trøndelag.

Kompetanse

 • Organisasjons-, leder- og selgerutvikling
 • Coaching  og mentoring av ledere
 • Design av forbedringsprosesser og utvikling av prestasjonsmiljøer med målbare effekter på virksomhetens økonomiske resultater, arbeidsresultater og omdømme.
 • Gevinstrealisering
 • Trening og fysisk aktivitet