Om presentasjonsutvikling

Vi tilbyr prosesser fra visjon til målbare resultater for private og offentlige virksomheter.
Vi skreddersyr prosessene til den enkelte organisasjon etter deres behov, basert på solide faglige grunnprinsipper i de prosessene vi gjennomfører.  

Vi er tilknyttet faglige nettverk. Det største fagnettverket vi er en del av, Marshmallow Group, består av ett tyvetalls konsulenter som treffes jevnlig for faglig oppdatering og erfaringsutveksling. 

Vårt mantra er: "Vi skaper varige adferdsendringer".

Våre medarbeidere

Ketil S. Jansen

Ketil S. Jansen

Daglig leder og partner ketil@nyehoyder.no +47 479 32 100

Bakgrunn

Ketil har over 25 års ledererfaring på ulike ledernivå, de siste 18 år som adm.direktør i ulike bransjer fra IT, bilbransjen samt luftfart. Han har gjennomført mange endrings- og forbedringsprosesser i de bedriftene han har vært engasjert i. Dette har vært fra evaluering og innføring av CRM-systemer til strategisk forretningsutvikling og implementering samt organisasjonsendringer og -utvikling for å skape bedre kundeopplevelser og økt lønnsomhet. Ketil har blant annet 10 års fartstid i Toyota-systemet med god innsikt i kulturplattformen «The Toyota Way» og tilhørende modeller for kontinuerlig forbedring. Ketil er sertifisert på analyseverktøyet OPQ 32 som benyttes av kjente rekrutteringsselskaper. Han har lang styreerfaring både som styreleder og –medlem.

Ketil er utdannet Bedriftsøkonom fra BI.

 

Kompetanse

 • Lang operativ kompetanse – målstyring og oppfølging, lagbygging
 • Utvikle «Visjon, Verdier, Mål, Strategi og Tiltaksplaner»
 • Strategiimplementering
 • Forretningsutvikling
 • Kulturbygging og organisasjonsutvikling
 • Salgsledelse og coaching
 • Prosjektledelse
 • Rekruttering
 • Styrearbeid
Lars Christian Engen

Lars Christian Engen

Seniorkonsulent og partner lars@nyehoyder.no +47 900 70 726

Bakgrunn

Lars Christian er også én av gründerne bak Nye Høyder AS og har siden oppstarten i 2005 arbeidet som firmaets markedsansvarlig. Fra 2013 tok han over daglig lederrollen. Lars Christian har ledet flere store leder- og prestasjonsutviklingsprosjekter innen eiendomsmegler-, bank- og varehandelbransjen. Han har arbeidet 20 år i Forsvaret og hatt flere lederstillinger der, bl.a. som personalsjef.
Lars Christian er utdannet cand. polit. fra NTNU, med hovedfag i idrettsvitenskap. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra BI og har befalsutdanning fra Befalskolen for infanteriet i Trøndelag.

Kompetanse

 • Organisasjons-, leder- og selgerutvikling
 • Coaching  og mentoring av ledere
 • Design av forbedringsprosesser og utvikling av prestasjonsmiljøer med målbare effekter på virksomhetens økonomiske resultater, arbeidsresultater og omdømme.
 • Gevinstrealisering
 • Sertifisert Maze-partner
 • Trening og fysisk aktivitet