Grethe Helen Rømma Engen

Grethe Helen Rømma Engen Styremedlem og partner grethe@nyehoyder.no +47 48 109 108

Bakgrunn

Grethe Helen var med å starte Nye Høyder AS i 2005 og har vært firmaets daglige leder siden oppstarten og frem til 2013. Hun har jobbet som prosjektleder og veileder innenfor leder- og prestasjonsutviklingsprosjekter i ulike bransjer, som bank, anlegg og varehandel.  Og har blant annet 14 års ledererfaring fra høgskole og universitet.
Grethe Helen er utdannet Master of Management fra BI-Lederutdanning (2005). Hennes avsluttende masteropgave handlet om hvordan lederstil påvirker mulighetene for suksess i endrings- og effektiviseringsprosjekter. Hun er dessuten utdannet bedriftsøkonom fra BI og høgskolekandidat i IT.

Kompetanse

  • Organisasjons-, leder- og selgerutvikling
  • Coaching og mentoring av ledere
  • Forvandlingsorientert ledelse, dvs. lederretninger eller atferdsstiler som bidrar til mer effektivt lederskap
  • Analyse av og trening på forvandlingsorienterte lederstiler som skaper endring hos medarbeiderne og fører til økt bunnlinje
  • Design av forbedringsprosesser med målbare effekter på virksomhetens økonomiske resultater, arbeidsresultater og omdømme.
  • Prosjektledelse og informasjonsledelse
  • Daglig ledelse og styrearbeid
  • Sertifisert Maze-partner