Linda Merethe Kjøsnes

Linda Merethe Kjøsnes Administrasjonssekretær linda@nyehoyder.no +47 98 81 46 35

Bakgrunn

Linda har 13 års erfaring som selger/kundebehandler i Postbanken. Hun har også fungert som nestleder og i en periode som daglig leder ved postkontor, hvor hun har hatt ansvar for salgskampanjer og oppfølging av bedriftens kvalitet og servicemål. Linda har også butikkmedarbeidererfaring.
Hun er utdannet markedsøkonom / diplomøkonom i reiselivsledelse fra handelshøyskolen BI.

Kompetanse

  • Kundebehandling, salg, markedsføring
  • Daglig ledelse
  • Reiselivsledelse
  • Markeds- og bedriftsøkonomi