Svein Gunnar Bergvin

Svein Gunnar Bergvin Assosiert partner - rekruttering svein.gunnar@nyehoyder.no + 47 400 11 425

Bakgrunn

Svein Gunnar har lang erfaring fra jobb som leder innenfor salgs-markedsledelse med finansprodukter og salg av tjenesteprodukter for bl.annet ISS i Trøndelagsregionen. Strategisk, taktisk og operativ salgsledelse har vært hovedoppgavene. Siden 2015 har han benyttet denne kunnskapen og kompetansen til å jobbe med rekruttering - gjennom både search og ordinær rekruttering til i hovedsak merkantile stillinger i alle typer bransjer i sitt nedslagsfelt i Trøndelag.

Svein Gunnar er sertifisert testrådgiver på Cut-e, et DNV-sertifisert testverktøy.

Han har bakgrunn fra Trondheim Økonomiske Høgskole, med påbygg innfor salg/markedsføring med Diplomstudie til IFM, samt utdanning i Internasjonal Markedsføring og Strategisk ledelse fra BI.

 

Kompetanse

Hovedkompetansen er knyttet til å drifte og skape gode salgs- og prestasjonsmiljø samt referanse på å rekruttere gode kandidater.